ติดต่อสอบถามข้อมูล โทร. 083-5418477 หรือ 083-7835959